Byggnadsanalys och mätningar
Digitala enkäter och dagböcker
Observationer
Intervjuer och fokusgrupper
Datautvärdering
Fokusgrupp-workshops
Kontorsplanering och design
Utveckling av planlayout baserad på organisationsstruktur
Interaktiva workshops för samskapande och verifiering
Möjliggöra hälsosamma arbetsplatser
Stöd för certifiering

Er framgång är vår framgång. Vi gör båda, designar från grunden eller förändrar ert befintliga kontor. Allt för att möta det nya Normala.