Vi hälper er att utforska er viktigaste resurs.

GÖR PLATS FÖR MÄNNISKAN

Full insikt i medarbetarnas behov hjälper dig att hitta den ideala balansen mellan trivsel och produktivitet på kontoret. Smart Sustainable Office by Furbish® ger dig de bästa förutsättningarna för att tänka om och bygga nytt eller bygga  om till framtidens kontor.

Forskningen kring vad som gör ett kontor bättre än ett annat är resultat av ett samarbete mellan innovatörer i den privata och offentliga sektorn. Furbish® anlitas av fastighetsutvecklare, arkitekter, byggföretag, hyresgäster, med flera, med omsorg av människa och miljö som gemensam drivkraft.

“World Office Forum (WOF) finds the SSO approach to sustainability in offices completely in line with users’ needs […] WOF fully supports SSO in terms of dissemination, knowledge and best practices for office users and owners.”

Jorge Zanoletty Larrea, President of World Office Forum

Vi hjälper er att anpassa och utveckla kontoret för medarbetarna.

GÖR ARBETSMILJÖN BÄTTRE

Mer än 80 procent av våra liv tillbringas inomhus, varav cirka 90 000 timmar på kontoret. Det är skälet till att människan står i centrum för vår designprocess.

Vi startar med att identifiera ert Office-DNA, vilket betyder att alla lösningar för kontoret kan baseras på vår noggranna analys av medarbetarnas individuella rörelsemönster och rutiner. Nästa steg är att designa och kombinera rumsliga moduler med form och funktion som optimerar effektivt arbetsflöde och hög trivselfaktor. Designen studeras under processen för att anpassas till den unika arbetsplatsen.

Vi visar er vägen till en cirkulär ekonomi.

GÖR PLATS FÖR FÖRÄNDRING

I strävan att reducera växthusgaser och minska resursförbrukningen spelar åtgärder mot fastigheter och byggnader en central roll (upp till 40 procent i Europa).

Innovativa lösningar i arbetsmiljön är viktiga för att påverka städernas miljö och sociala ojämlikhet i positiv riktning.

Optimerade kontorslokaler innebär dessutom lägre hyreskostnader och frigör ytor i tätbebyggda städer.

Vi introducerar er för nya idéer och teknik. Genom våra partners och akademier sprider vi innovativa lösningar mellan människor, företag och globala nätverk.

Vi hjälper er att se längre.

GÖR PLATS FÖR FRAMTIDEN

Vår erfarenhet från fastighetsmarknaden visar att flexibla lokaler som kan anpassas efter behov, är mer attraktiva för hyresgäster. Det tillgodoser både hyresgästens aktuella behov och ger företag möjlighet att växa över tid. Strategin lockar både potentiella och befintliga hyresgäster som inser fördelarna med lokaler som låter företag förändras.

Vi hjälper er att attrahera hyresgäster med rätt argument, genom designförslag som omfattar 3D design med 3D visualisering samt CAD/BIM för analyser och information.

Vi hjälper er att profilera kontoret.

GÖR SKILLNAD

Ett kontor kan vara så mycket mer än en lokal att jobba i. Det är ju där ni lämnar ett första intryck och förmedlar era värderingar till kunder och medarbetare.

Tillsammans lyfter vi fram ert företags mervärden och skapar en miljö som lockar nya talanger och förstärker etablerade relationer. Vi utgår från att alla företag har en filosofi och unika egenskaper som vi tar hänsyn till, istället för att kompromissa med en lösning som ska passa alla.

Det brukar heta att företagskulturen sitter i väggarna, då ska den väl också synas och kännas i varje kvadratmeter? Vi hjälper er att göra skillnad mellan ett kontor och ert kontor.

Vi hjälper er på rätt väg.

FÖRDELAR

Tack vare vetenskapligt accepterade metoder kan vi hålla ett helhetsperspektiv med såväl sociala, ekonomiska och ekologiska hänsyn. Med fokus på mänskliga behov skapar vi ett samarbetsklimat som erbjuder god stämning, ekonomiska fördelar och besparingar på miljön.

“[…]As staff costs represent approximately 90% of an organisation’s costs (WGBC), there’s real potential to enhance staff performance through workplace design. The SSO app on smartphones empowers users to track and rate their workplace environment. This new world has the potential to create legal challenges and pressure landlords to write-in indoor qualities into leases. Breaches could have big impacts on asset values and reputation, thanks to SSO by FurbishTM – developed with the support of Climate KIC[…].”

Sean Lockie, Climate-KIC, Urban Transitions Director

Vi hjälper er till ökad lönsamhet.

GÖR ALLA TILL VINNARE

Vi strävar efter att optimera ytor och resurser på arbetsplatsen för att uppnå ökad energieffektivitet, minskad växthuseffekt och en grönare värld. Vi jobbar med långsiktiga besparingar som sänker livscykelkostnaden. Vårt mål är att du ska generera högre vinst genom att behålla dina medarbetare, reducera sjukfrånvaron och utveckla deras produktivitet.

Vi visar er vägen till framgång.

Vi vill göra dina medarbetare glada och nöjda med en arbetsmiljö som främjar deras kreativitet och engagemang.