Vi ger er insikter.

Djup kunskap är nyckeln

Med vår unika Furbish®-databas bygger vi vårt arbete på beprövad vetenskaplig grund, inte på förutfattade meningar. All data vi samlar in är anonymiserad och aggregerad med smarta algoritmer. Vi agerar alltid med integritet. Efter en noggrann analys kommer ni att få en omfattande rapport.

Vi kommer att hålla er friska.

Ert välmående är nyckeln

Vi identifierar era behov för ett hälsofrämjande arbete och skapar utifrån det en specifik lösning för välmående i trivsam arbetsmiljö.

Vi kommer att föra er framåt.

Nykeln är att respektera människor

Vi går på djupet för att upptäcka dolda fakta innan nästa steg av designprocess och genomförande tar vid. Resultatet blir en välanpassad inomhusmiljö med en estetisk faktor och en funktion som gör kontoret till en plats för att mötas, koncentreras och skapa tillsammans på.

Vår helhetssyn på arbetsplatsdesign kombinerar innovativ teknik med mänskliga faktorer.
För hög tillfredsställelse i en behovsbaserad och hållbar arbetsmiljö.