Vi bidrar med hälsosam arbetsmiljö

HÄLSA ÄR VIKTIGT

Vi bidrar med hälsosam arbetsmiljö. I Europa finns 1,5 miljarder kvadratmeter användbar kontorsyta som ofta är dåligt optimerad.

Vi samlar både bra och dåliga fakta om ert företag, kvantitativt och kvalitativt. Genom att använda den unika data för inomhusmiljöer som samlas in med SSO by Furbish®, identifierar vi alla era behov och skapar utifrån det en specifik lösning, för att skapa en hälsosam och trivsam miljö.

Vår vetenskapliga modell

“Offices account for 26% of total energy usage in Europe, with over 50 million people spending their work lives in these environments. The result is large amounts of unoccupied space, high employee stress levels, lower productivity, and increased life cycle costs.”

Holger Wallbaum, Furbish

Vi ger utrymme för samarbete.

INTEGRITET ÄR VIKTIGT

Med vår modell SSO by Furbish® baseras förändringen av kontoret på vetenskapligt oberoende forskning, istället för antaganden. All data som vi samlar är anonym och bearbetas i vetenskapliga algoritmer med hjälp av vår unika databas. Vi garanterar dataskydd och full integritet. Efter en strikt och noggrann analys av vårt tvärvetenskapliga expertteam utarbetar vi en omfattande rapport.

Vi flyttar företaget framåt.

KUNSKAP ÄR VIKTIGT

Tillsammans med er går vi på djupet för att upptäcka dolda problem. Våra rekommendationer kommer att illustrera specifika fördelar inom olika områden som du kan dra nytta av innan nästa steg av designprocess eller genomförande tar vid. Resultatet blir en hållbar inomhusmiljö med en estetik och funktion som gör kontoret till en mer effektiv och trivsam arbetsplats.

Er framgång är vår framgång.

Vi slutar inte förrän alla mål är uppfyllda. Som partners kan vi antingen göra en design från grunden eller förändra ett befintligt kontor.