Om Furbish

HJÄRNORNA BAKOM FURBISH

Furbish® ligger i Göteborg, Sverige, och grundades 2017 av Ulrike Rahe och Holger Wallbaum, akademiska kollegor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Vårt tvärvetenskapliga och internationella team av arbetsplatsspecialister, designers, arkitekter och ingenjörer är experter på kommersiella byggnader för kontorsarbete och utbildning. Som sanna européer är vi stolta över ett kulturellt arv som grundas på både skandinavisk humanism och tysk precision. Vi är erkända akademiker, innovatörer och möjliggörare. Våra tjänster efterfrågas både hemma och utomlands och företaget arbetar för närvarande med projekt i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland.

Holger Wallbaum

"DET SOM ÄR KORREKT I TEORIN ÄR OCKSÅ DET I PRAKTIKEN, ANNARS ÄR TEORIN FALSK."

Holger studerade säkerhetsteknik med inriktning på miljöskydd i Tyskland och riskhantering i Frankrike och disputerade i arkitektur på Hannover universitet i Tyskland 2002. Holger har lång erfarenhet av innovation och företagande. 2002 var han medgrundare av forskningskonsultbolaget triple innova GmbH i Wuppertal, Tyskland, där han var ansvarig för hållbarhetsstrategier och rapportering för företag. Parallellt startade han en akademisk karriär vid Holcim Chair for Sustainable Construction vid ETH Zürich, Schweiz.

 

SSO-metoden uppfanns under hans tid i Schweiz och han utvecklade den vidare inom ramen för Climate-KIC tillsammans med Ulrike för att kunna starta Furbish®. Förutom att driva Furbish leder Holger en större forskningsgrupp om hållbar byggnation på Chalmers. Han är vetenskaplig koordinator för HSB Living Lab och Chalmers representant i generalförsamlingen för Climate-KIC och Swedish Life Cycle Center. Han är vetenskaplig koordinator för HSB Living Lab. Inom Chalmers styrkeområden ”Energy” och “Building Futures” leder Holger profilerna Energi i urbana miljöer och Ansvarsfull resursanvändning. Han är hållbarhetsrådgivare till större företag och engagerad i programmet Energieffektivitet och byggnader av World Building Council för hållbar utveckling. Hans syn på hållbarhet i den byggda miljön har publicerats i flera böcker och mer än 100 vetenskapliga tidskrifter. Holger är en välkänd föreläsare på internationella konferenser och innehar några redaktionella styrelseuppdrag i erkända vetenskapliga tidskrifter. I juni 2017 har Holger valts in som ny ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Ulrike Rahe

"DET ÄR MÖJLIGT ATT FÖRBÄTTRA VÄRLDEN OCH GÖRA DEN TILL EN BÄTTRE, MER STIMULERANDE OCH HÄLSOSAMMARE PLATS ATT LEVA I."

Ulrike har studerat industriell design i Tyskland, samt produktdesign och industriplanering i Sverige. Hon utsågs till sin första designprofessur 1994 vid HAWK, Hochschule für angewandte Wissenschaft und KunstHildesheim/Holzminden/Göttingen, Tyskland. På Chalmers är hon professor i industriell design sedan 2003. Hennes tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingsarbete ligger i gränslandet mellan design, hållbarhet och välbefinnande. Hon undersöker och främjar möjligheter till en mer önskvärd framtid, med fokus på användarnas beteenden, behov och krav. Hennes forskning har publicerats i mer än 50 vetenskapliga bidrag. Vid sidan av sina akademiska åtaganden, har Ulrike alltid arbetat i ledande positioner eller partnerbefattningar som konsult för industrin, bland annat i 10 år som verkställande direktör för Steinbeis Stiftelsens Transfer-Centre for Design. Sedan 1989 är Ulrike grundare och VD på rahe+rahe design, både i Tyskland och Sverige. Sedan 2010 är hon även grundare och partner på BOID. Ulrike är en skapare och innovatör som alltid har människan som utgångspunkt. Hon verkar för att skapa en framtid med mätbara fördelar, där hon utformar produkter, verktyg och innovativa lösningar för ett bättre liv och nöjda användare.

Som erkänd designer har Ulrike vunnit över 40 internationella designutmärkelser, inklusive Best of the Best Red Dot Awards, iF Design Awards, Good Design Chicago Award och Core Design Awards och Förbundsrepubliken Tysklands nationella designpris. Ulrikes designarbeten har presenterats nationellt och internationellt i mer än 50 olika designutställningar.

Vi tror på en nära dialog med våra kunder och är stolta över att skräddarsy våra projekt till människor och platser där vi samarbetar.