Vill du veta mer?
Kontakta oss nu

Bättre, hälsosammare och mer produktiva arbetsplatser.

SÄTTET DU JOBBAR PÅ FÖRÄNDRAS

De flesta kontor inte är optimerade för människors varierande behov och krav vilket leder till dolda kostnader för företag. Vi arbetar därför för att skapa arbetsytor som gör dig effektivare, håller dig frisk och ökar din arbetspresentation. Hur då? Genom att sätta människan i centrum och basera alla designbeslut på forskning.

Vi analyserar och definierar ditt kontors-DNA

DESIGN BASERAD PÅ VETENSKAP

Genom att noggrant analysera och mäta organisationens arbetsmönster, preferenser och krav identifierar och kartlägger vi ert Office-DNA. Vi samlar den hårda och mjuka informationen om era specifika behov, både kvantitativt och kvalitativt, genom enkäter, dagböker och intervjuer och workshops. Utöver detta mäter vi även faktorer för inomhusklimat såsom luftkvalitet, ljudnivåer, ljusförhållanden och temperatur för att jämföra dem med upplevda värden.

Skapa ett smart och hållbart kontor

Grunden för ditt framtida arbete

Från oss får du detaljerade designkriterier som är anpassade till ert behov, oavsett om det gäller ett befintligt kontor som skall byggas om eller en nybyggnation eller som utvärdering av er nuvarande arbetsmiljö. Baserat på ert Office-DNA beskrivs utgångsläget och behoven för framtiden i en omfattande rapport. Inredningsarkitekter, arkitekter, fastighetsägare och fastighetsskötare kan använda detta som bas och riktlinjer för att skapa den optimala arbetsplatsen för din organisation.

Furbish®-processen

1. Kartläggning av arbetsmönster och preferenser

UTREDNING OM VAD SOM GÖR DIN ORGANISATION UNIK

De anställdas åsikter och preferenser samlas genom metodiska instrument som workshops, intervjuer och våra lättanvända digitala verktyg. Data kombineras sedan med noggranna tekniska mätningar av luftkvalitet, temperatur, akustik och ljus på arbetsplatsen.

2. Definiera ditt kontors-DNA

DEFINERA GRUNDEN FÖR FÖRÄNDRING OCH FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE

Med hjälp av den insamlade datan och med bas i vår unika databas kan vi kartlägga organisationens arbetsmönster och beskriva behoven för framtiden, något som vi kallar Office-DNA. Detta Office-DNA är unikt för er och kommer att bilda en grund för hur vi föreslår att designa eller förbättra ert framtida kontor.

3. Design av en stödjande arbetsmiljö

BÖRJA MED MÄNNISKORNA OCH PLANERA FÖR DERAS BEHOV

Vi skapar en attraktiv arbetsmiljö som är skräddarsydd för dina behov och en del av en hållbar arbetsframtid. Vår metod ger dessutom grund för att certifiera ditt kontor enligt WELL eller andra byggnadscertifieringssystem för hållbarhet.

PROJEKT OCH NYHETER

Chalmers University, Dept. of Architecture and Civil Engineering.

New working concepts for educational buildings.
Architecture by White Arkitekter
Photo by Kalle Sanner ©

Sparkasse am Brill Bremen

Stairs that you would like to take.

Interior by rahe+rahe design

Sail City Bremerhafen

Meet your clients as you would like to be met.

Interior by rahe+rahe design

Johanneberg Science Park

Open space offices for members to be close. Johanneberg Science Park Göteborg.

Architecture by White arkitekter,
Interior design by Boid

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss